Portugalin huhtikuu – IEA-konferenssiin lähdössä

Näiden kuvassa esiintyvien upeiden kollegoiden (Leila Valtonen ja Laura Valtonen) kanssa olemme lähdössä Portugaliin, Eurooppalaiseen IEA-konferenssiin
(IEA – International Enneagram Association). Meillä on siellä workshop, jonka aiheena ovat ryhmädynaamiset ilmiöt: Mitä tapahtuu – useilla eri tasoilla –
kun tulemme ryhmiin.

Portugalin konferenssiin on lähdössä monia muitakin ETNT-kollegoita, eli narratiivisia enneagrammiohjaajia, joiden kouluttajina tämä tiimi toimii. Meistä
löydät tarinaa myös sivuilta www.enneagrammia.fi.

Viimeisenä kolmena vuonna olen ollut mukana USA:n kansainvälisessä IEA-konferenssissa, mikä on aina valtavan hieno elämys. Ihmisiä eri aloilta ja elämän-
poluilta – ja kaikilla yhteinen kiinnostus enneagrammiin mallina, jota voi hyödyntää niin monessa: itsetuntemus, liike-elämän eri alueet, terapia, opetus,
vanhemmuus, henkinen ja hengellinen kasvu. On hauska päästä jälleen tapaamaan kansainvälisiä kollegoita tähän hieman pienempään, eurooppalaiseen
kokoontumiseen.

Ja siinä sivussa saada kokea se Portugalin huhtikuu…

Kuva on viime syksyltä, jolloin järjestimme kolme iltaa HelsinkiMission toiminnan tukemiseksi: Enneagrammilla yksinäisyyttä vastaan. Tulimme iloisesti
yllätetyiksi, kun meidän seuraamme ilmestyi jokaisena iltana yli 150 kuulijaa.

Diversitas Oy – Nettisivut esiin ja Facebook-sivut auki

Pitkään on näitä pitänyt pyöritellä. Ja miettiä, miten omaa tekemistään osaisi kuvata. Se kun on niin… Moninaista.

Ja samaan aikaan siinä on kuitenkin vahva johdonmukaisuus. Siihen kuuluu esimiesten ja johtajien tukeminen,
kaikin coachingin, sparrauksen ja valmennuksen tuomin keinoin. Siihen kuuluvat coaching-taitojen valmennukset,
niin ammatticoacheille kuin myös esimiehille ja johtajille, HR-tiimeille, mentoreille ja konsulteille. Tärkeänä
viitekehyksenä ratkaisukeskeisyys, positiivinen psykologia ja NLP.

Tekemisiini kuuluvat useat erilaisuusmallit (MBTI, Belbin tiimiroolit) ja muut johtajan kasvua tukevat mallit
ja raportit (360- palautteet, Hogan-johtajuuskompetenssit). Siinä näkyy oma johtamiskokemus ja halu ammentaa
siitä. Siinä näkyy kiinnostus niin tunneälyyn (Emotional Intelligence) kuin uudempi käsitemaailma tunneterveyden
(Emotional Health) ympärillä.

Siinä tuntuu erityisen pitkä ja antoisa matka narratiivisen enneagrammi-työskelyn parissa, ja sittemmin ETNT-
ohjaajien kouluttaminen.

Siihen kuuluu pyrkimys haastaa itseään uuteen, viedä omaa coaching- ja valmennusosaamistaan aina syvemmälle.
Kysymys siitä, millaiset coachingin ja valmennusten muodot ovat vaikuttavimpia, syvää muutosta aikaansaavia.