Palvelut

COACHING-PALVELUT 

 • Executive Coaching
 • Business Coaching
 • Johdon ja esimiesten yksilöcoaching – Leadership coaching
 • Johdon ja esimiesten sparraus ja mentorointi
 • Johtoryhmäcoaching – ja sparraukset
 • Tiimicoaching – Team coaching
 • Ryhmäcoaching eli vertaissparraus – Group / Peer coaching
 • Mentor-coaching ja coachien työnohjaus – Mentor-coaching and Supervision for coaches
 • Global Leadership Profile – 360
 • Personal Resilience Profile
 • Team Synergy
 • Hiljaisen tiedon ja erityisosaamisen mallinnukset
 • 360-palautteet
 • Belbin Team Roles
 • Enneagrammihaastattelut – Enneagram Interviews
 • Hogan-johtajuuskompetenssit (Hogan Assessments: HPI, HDS, MVPI)
 • MBTI – Myers-Briggs Type Indicator

 

VALMENNUKSET, KOULUTUKSET, LUENNOT JA INSPIRAATIOPUHEENVUOROT

Teemoina muun muassa:

 • Itsetuntemus ja ihmistuntemus
 • Moninaisuuden johtaminen
 • Diversity management uudelle tasolle
 • Erilaisuuden hyödyntäminen tiimeissä ja työyhteisöissä
 • Valmentava johtaminen ja esimiestyö
 • Valmentava vuorovaikutus
 • Coaching- ja sparraustaidot
 • Johtajan tunneäly ja tunneterveys (Emotional Intelligence and Emotional Health)
 • Johtajan kompastuskivet (Derailers)
 • Resilienssi eli muutosmuskelit
 • Tiimisynergia

 

Lisäksi yhteistyössä Business Coaching Instituutin kanssa ICF-akreditoidut coaching-koulutukset
ja Elämänvirta Oy:n kanssa Narratiivisten Enneagrammiohjaajien koulutukset.