Vuoden 2012 lopulla perustetun Diversitas Oy:n nimi kuvaa perustaja Sari Ajankon erikoistumisaluetta valmentajana: monimuotoisuutta, diversiteettiä. Tämä on teema, jota Sari on halunnut olla omalta osaltaan syventämässä ja nostamassa suomalaiseen johtamiskeskusteluun.

Jo ennen Diversitas Oy:n perustamista Sari toimi sivutoimisesti johdon työnohjaajana. Coachina hän on toiminut vuodesta 2008 lähtien, ensin coaching-konseptista vastaavana Senior Coachina ja projektijohtajana Talent Partnersissa (Talent Vectia), sittemmin toimitusjohtajana ja verkostokumppanina Business Coaching Centerissä.

Diversitaksen toteutuskapasiteetti kasvoi ja palvelutarjonta laajeni, kun vuonna 2016 mukaan tuli Jim Grant. Jim on tuonut yritykseen valtavasti osaamista mm. Integral-ajatteluun ja kehotietoisuuteen liittyen. Jimillä on pitkä johtamistausta Kanadan valtion palveluksessa ja kouluttajakokemusta ilmailualalta. Hän on aiemmin toiminut johdon coachina omassa yrityksessään, Pneuma Transpersonal, Kanadassa.

sari ajanko
johtajan palloseinä, joka näkee, kuulee ja haAstaa

Sari Podcastissa

"Voiko moninaisuutta johtaa?"
Keskustelukumppanina Arja Parpala, Suomen Ekonomit.

Sari Podcastissa

"Moninaisuuden johtaminen"
Keskustelukumppanina Ilona Rauhala.

Sari Podcastissa

"Does leadership matter?"
Keskustelukumppanina Ville Karkiainen, Cargotec (englanniksi).

Sari Podcastissa

"Itsetuntemuksella tehoja johtamiseen"
Keskustelukumppanina Tarja Turtio-Annanolli.

Missioni on antaa johtajalle välineitä ymmärtää itseään ja omaa vaikutustaan sekä mahdollisuus kehittää niitä metataitoja, joita työmenestys tässä ajassa edellyttää. Johtaja ei johda vain bisnestä vaan bisnestä itsensä kautta. Vaativassa työelämässä johtajan on olennaista ymmärtää, että persoonien erilaisuus, jota itse kutsun moninaisuudeksi, on valtava rikkaus oikein ymmärrettynä ja hyödynnettynä.

 

Jokaisen asiakkaan prosessi on uniikki niin teemoiltaan, etenemisvauhdiltaan kuin tavoitteiltaan. Siksi hyödynnän työssäni monia erilaisia tekniikoita, työkaluja ja viitekehityksiä. Yksi tarvitsee tukea, toinen tiukempaa herättelyä ja haastamista. Parhaimmillani olen pitkissä valmennusprosesseissa, joissa tulemme todella tutuiksi ja saamme nähdä ja kokea yhdessä koko pitkän kehittymisen kaaren. On kuitenkin ilo ollut havaita, miten suuri merkitys voi olla yksittäiselläkin valmennustapaamisella.

Kaikille valmennuskeskusteluille on yhteistä se, että niissä on aikaa ääneen ajattelulle. Kun asiakas saa kuulla itsensä puhuvan ja tulla aidosti kuulluksi, se auttaa löytämään ratkaisuja – ja ajattelemaan vielä laajemmin ja luovemmin.

 

Valmentajana olen vahvasti läsnäoleva, syvästi kuunteleva ja tarkasti havainnoiva. Ryhmä- ja luentotilanteissa minusta on sanottu, että olen yleisön huomioiva, innostava, energinen ja haastava. Kuvailisin itseäni pehmeästi haastavaksi, en provokatiiviseksi.

Alun perin en tähdännyt valmentajaksi, vaan oma tarpeeni kehittyä johtajana kannusti opiskelemaan jatkuvasti lisää. Palaset loksahtivat paikoilleen, kun opiskelin johdon työnohjaajaksi ja siirryin tekemään valmennustyötä. Huomaan, että valmennettavieni keskeiset teemat ja kysymykset ovat usein samoja kuin omani olivat urani varrella. Ratkaisut ovat kuitenkin jokaisen valmennettavan kohdalla täysin yksilöllisiä.

Se, että ihminen uskaltautuu ottamaan askeleita oman näköistä elämää kohti ja etsii itsestään juuri omanlaistaan johtajuutta, on valtavan tärkeää. Valmentajana minun ei tarvitse hetkeäkään miettiä teenkö merkityksellistä työtä – se on itsestään selvää ja tuo minulle valtavasti iloa ja tyydytystä. Olen saanut kulkea rinnalla rankoissa tilanteissa kuten tehtaan alasajossa, yt-neuvotteluissa ja työn menettämisen surussa. Olen saanut seurata asiakkaideni kasvua johtajina ja matkaa kohti uusia haasteita. Lähes 90% asiakkaistani on elämänvaiheessa, jossa he miettivät, ovatko oikeassa paikassa ja elävätkö itsensä näköistä elämää. Urapohdinnat ja elämän tasapainon kysymykset ovat keskeisiä teemoja valmennuksissa.

 

”En olisi selvinnyt tilanteestani ilman tätä yhteistyötä”.

Tämä on yksi tärkeimmistä palautteista. Tunnen itseni aina nöyräksi ja kiitolliseksi kun kuulen ja näen, että valmennus on merkittävällä tavalla voinut kääntää johtajan tarinaa hänelle antoisampaan suuntaa.”

”Tiesin alusta lähtien että voin luottaa sinuun. Tiesin, että näet minut ja pystyt tukemaan minua juuri siinä kohdassa jossa olen. Tiesin myös että et päästäisi minua helpolla.”

Sarilla on pitkä johtamiskokemus, niin valtakunnallisesta vapaaehtoisorganisaatiosta kuin kansainvälisen pörssiyhtiön Suomen yksikön vetäjänä. Hänen viimeisimmät johtamistehtävänsä ovat olleet valmennusalalla, jossa hän on toiminut jo vuodesta 2008 lähtien niin johtajana kuin myös johdon coachina, työnohjaana, valmentajana ja sparraajana.

Sari on saanut ICF:n (International Coaching Federation) PCC-sertifioinnin vuonna 2012 yhdeksäntenä Suomessa. Tämä ammatticoachien keskeinen sertifiointi on uusittu vuosina 2015 ja 2018. Tällä hetkellä Sarin tavoitteena on MCC-taso, johon vaaditaan kouluttautumisen lisäksi 2500 tuntia asiakastyötä.

Sarin coaching-työtä tukevat useat muut menetelmät, jotka lisäävät valmennuksen yksilöllisyyttä ja vaikuttavuutta. Jo ennen coaching-uraansa Sari on valmistunut johdon työnohjaajaksi (Certified Supervisor/Mentor of Leaders and Executives CSLE). Lisäksi Sari on sertifioitu Enneagrammiohjaaja (Certified Enneagram Teacher in the Narrative Tradition), NLP-kouluttaja (Certified NLP Trainer, Kehotietoisuuskouluttaja (Certified WholeBody Focusing Trainer) ja Quantum Leadership Master Trainer.

Johtajien kanssa työskentelyn ohella Sari on toiminut jo pitkään valmentajien valmentajana, ammatticoachien ja enneagrammiohjaajien kouluttajana ja mentor-coachina.

Sarilla on sertifiointi seuraavien työkalujen ja palauteraporttien käyttöön:

 • Global Leadership Profile 360
 • Emotional and Social Competency Inventory (ESCI) 360
 • Personal Resilience Profile
 • Team Synergy
 • WorkPlace Big Five
 • Belbin Team Roles
 • Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI)
 • Luontaisten Taipumusten Analyysi (LTA)
 • Spiritual Intelligence (SQ)
 • Hogan Assessments (HPI ja HDS)

Erityisosaamistaan Sari on kiteyttänyt myös kirjassaan Moninaisuuden johtaminen – ytimessä johtajan itsetuntemus. (Suomen Liikekirjat 2016)

Jim Grant
Map-making Guide and Courage Whisperer
helping you to aspire to a higher purpose

Leadership is more than a position you hold or a title on your office door. It is the integrity guiding the choices you make and determining every action you take.

My vision as a coach is to guide you into a more profound sense of clarity about yourself. To recognize that you already have all the tools to make the needed changes in your personal and professional life inside of you right now.

 

”Thoughts are things…”

 

Jim Grant offers his clients experience and insights gleaned from 35 years of commercial aviation operations as an airline transport pilot and executive in the industry. His leadership and professional coaching consultancy support professional development for executives, leaders, and their organization’s teams. These partnerships focus on leveraging existing skills, developing resilience, and fully integrating the intelligence of the mind, emotions, and intuition.

Jim’s life and work are deeply rooted in Ken Wilber’s Integral Theory methodologies, Integral Psychology and Quantum Theory principles. Integral Coaching™ acuity aligned with Global Leadership Foundation’s ethics and principles are the catalysts he offers clients and their organizations seeking sustainable change. He is an ardent reader, musician, and enjoys long nature walks.

Jim holds certifications as an Integral Master Coach™, Professional Certified Coach (PCC/ICF), Certified Integral Therapist (Advanced Practitioner, Program Year Two Graduate), WholeBody Focusing Certifying Coordinator (Master Trainer), Quantum Leadership™ Master Trainer and Certified Enneagram Teacher.

His professional coaching niche and center of interest is working with clients seeking to mature their executive leadership and professional development skills. Clients are supported in their development by drawing on 24 years of executive management experience and as a skilled advisor in using and applying proven leadership assessment methods and management skills.

It’s essential for me to keenly understand each client. What makes them tick, and why do they think, behave and do what they do? I start fresh with a single question: ”What’s it like to be you in the world, inside of you with all your thoughts, feelings, needs, desires, and instincts?” Answering this question summons a worldview, perspectives of a world seen through their eyes.

Every thought you have holds within itself, potential. Each idea is an act at its initial stage. A central concept of an action, releases, triggers, and gives life to something waiting to create. My focus is on awakening people to their unlimited potential and possibilities. To be inspired by the gifts they already have is a catalyst. The game-changer is how to leverage these capacities and grow with what they can offer in service. The price you pay is realizing, accepting, and stepping totally into leadership roles and responsibilities.

I prefer to describe myself as a Guide and Map-Maker more than as a coach. Why? Because I inspire and support people resonating with realizing a life’s purpose. I work at my optimum with the ones bravely reaching for answers to life’s burning questions in the middle of a busy career life or when facing significant changes. The answers are as different as our DNA is for each of us: ”Who Am I?” ”Why Am I here?” ”How do I fulfill my life purpose”? ”What is the music I need to share in the world?”

Drawing each map starts with a big question, ”Why?” What are the client’s purpose and reasons for making the choices and decisions they select and how do they go about meaning-making? How does their systematic approach and decision making process function in response to life? And finally, what are the outcomes, the assessable proof they will see when they are successful?

It is crucial to offer clients ”the choice” options of deciding the direction that seems most relevant for them. This approach invariably awakens curiosity and enthusiasm. Listening to clients share what’s happening inside them, I often hear a particular voice of theirs. A question arises – ”What voice?” Their internal dialogue, de-railer voices that betray habitual thoughts and patterns constructed around limiting belief systems: an active inner critic, self-criticism, self-doubt, self-deprecation, fear, anger, denial, procrastination or some mix of them.

To get to know themselves better, I sometimes offer participating in creating their B-movie of a life lived until now. They are the actors or actresses in their various roles and the director of the acting. Their tasks are gaining perspectives observing what’s happening or have happened at multiple life-cross-roads.

Together we construct a living-map foundation based on seven-year increments of exploring positive and negative key life events. Those ”forks-in-the-road” where they changed direction, stopped, and or started again. In some more rare circumstances, they’re stuck and have given up hope. A sense of exploration, creative imagination, and play is most valuable, often producing surprising insights into what has been holding them back.

Knowing yourself implies being aware of and conscious of what’s inside. What kinds of energies seem dominant, and what dominant somatic body centre are they accessing? What parts of themselves seem to hold and cause the stress, anxiety, and distress evidenced by their behaviours? I refer clients to four centres of intelligence: head, heart, gut, and intuitive self. We all have them; some are favoured and frequently accessed over others that are dismissed or not trusted. I also help guide them towards their instinctual biases.

The apogee of my leadership capabilities highlight contribution, persistence, inclusiveness, and a commitment to each life role. I frequently get feedback for being insightful and asking thought-provoking questions. As a coach, I am a resistance breaker for change. My approach can be called ’no-nonsense’ in a warm and caring way. I help clients find answers to anxious feelings and doubts about unsettling questions waking them up at three am.

I am at my best when clients bring their whole ”unplugged” self to the coaching process. People committed to their personal development, transformation, and being the best version of themselves. Common for every client session is first creating the container that establishes connection. This inspires trust and is the invitation to build rapport and relationship.

As a leader, my key take-away is what I’ve learned from people who have allowed me to occupy the ’corner office’; they are the ones who permit me to be there. It’s honestly not about me; it’s about all of us! My journey to becoming a coach has been transformational, as though committing to a double masters program, beginning a lifetime process, that never ends.”

Jim is certified to use the following assessments:

 • Global Leadership Profile
 • Personal Resilience Profile
 • Spiritual Intelligence (SQ)
 • Big Five

Jim in Podcast

"Does leadership matter?"
Discussion with Ville Karkiainen, Cargotec.