Palvelut

Executive
Coaching

Ylimmän johdon coaching. Yksittäiset tapaamiset ja pitemmät prosessit.

Varaa aika esitapaamiseen veloituksetta. Saat sen perusteella henkilökohtaisen yhteistyöehdotuksen.

Leadership
Coaching

Johdon ja esimiesten coaching, jossa keskitytään omaan johtamistehokkuuteen ja sen parantamiseen. Voit olla kokenut toimistusjohtaja tai tiiminvetäjä esimiesurasi alussa.

Yksilöllisessä valmennuksessa keskitytään ajankohtaisiin johtamishaasteisiin ja johtajana kehittymiseen mm. itsetuntemusta lisäämällä. Prosessit muodostuvat useammasta tapaamiskerrasta. Tapaamiset joustavasti oman aikataulusi mukaan, face-to-face tai virtuaalisesti.

Varaa aika esitapaamiseen veloituksetta. Saat sen perusteella henkilökohtaisen yhteistyöehdotuksen.

Johdon
työnohjaus

Työnohjauksen tavoitteena on oman työn tarkastelu ja näkökulmien laajentaminen. Johdon työnohjaus on työskentelymuotona hyvin lähellä johdon valmennusta (executive/leadership coaching).

Työnohjaus on kuitenkin yleensä pitempiaikainen prosessi. Soveltuu erityisen hyvin sellaiselle johtajalle/esimiehelle, jonka työn luonne ja vaativuus edellyttää jatkuvaa tukea. Prosessi voidaan toteuttaa myös työparille.

Varaa aika keskusteluun ja saat yksilöllisen tarjouksen.

Johtoryhmän
coaching

Kun halutaan kehittää johtoryhmästä tehokkaasti yhdessä toimiva tiimi, jossa moninaiset näkökulmat edistävät matkaa tavoitteita kohti, kannattaa panostaa johtoryhmävalmennukseen. Tässä valmennuksessa yhdistetään yksilö- ja tiimicoaching siten, että valmennus tuottaa parhaan mahdollisen tuloksen.

Johtoryhmän valmennus voidaan toteuttaa myös kahden valmentajan yhteistyönä, mikä tuottaa merkittävää lisäarvoa. Mukaan voidaan ottaa erilaisia arviointityökaluja, kuten muutoskyvykkyys (Personal Resilience Profile) , tiimisynergia (Team Synergy) tai Global Leadership Profile.

Varaa aika keskusteluun ja teemme teille yksilöllisen tarjouksen.

Tutustuminen

Pysähtyminen

Change is hard

There is no perfection

Team
Coaching

Tiimivalmennus sopii hyvin tiimille, jonka yhteistyötä ja tehokuutta halutaan kehittää. Tiimivalmennus käynnistyy yksilöhaastatteluilla ja prosessia vauhdittamaan voidaan lisätä useampikin yksilötapaaminen.

Tiimivalmennus voidaan toteuttaa myös kahden valmentajan yhteistyönä, mikä tuottaa merkittävää lisäarvoa.

Varaa aika keskusteluun ja teemme teille yksilöllisen tarjouksen.

Group
Coaching

Ryhmäcoaching toimii mainiosti esimerkiksi saman organisaation eri puolilla työskenteleville esimiehille. Se on huomattavasti yksilövalmennusta edullisempaa ja palvelee erityisen hyvin silloin, kun halutaan lisätä esimiesten verkottumista ja vertaistukea oman organisaation sisällä.

Ihanteellinen ryhmäkoko on 4-6 henkilöä. Ryhmäcoachingissa työstetään ajankohtaisia esimiestyön haasteita.

Ryhmäcoaching-valmennus voi myös sisältää valmentavan otteen ja sparraustaitojen kehittämistä.

Tables of Ten
valmennusohjelma johtajille

This Global Leadership Experience is created by Global Leadership Foundation and was launched in September 2017 in Australia. Now emerging through Global Leadership Foundations group of passionate Global Leadership Fellows in Europe, Asia and North America.

Tables of Ten is designed to engage leaders on many levels

Extracts:

 • You’ll make a positive difference to yourself, to others and to the entire planet.
 • Each Table of Ten is facilitated by one of our experienced Global Leadership Fellows, and offers multiple benefits.
 • You will learn more about your own leadership by connecting with other leaders around the world.
 • This nine-month journey has been designed to ensure you’ll benefit from a range of outcomes.
 • This Leadership Experience has focus on using the power of business to create a positive impact on the world and generate shared and long-lasting prosperity for all.
 • Tables of Ten is for those who want to better understand themselves, the impact they have  and the difference they can make.

 

Read more about content, approach, outcome and investment. 

Download brochure >>

 

Esimies-
valmennukset

Toteutamme valmennuksia erityisesti johtajuuteen ja esimiestyöhön liittyen.

▪ Valmentava johtaminen
▪ Moninaisuuden johtaminen
▪ Vaikuttava läsnäolo
▪ Kehittävät keskustelut
▪ Johtajan itsetuntemus
▪ Integrating your Intelligence

Varaa aika keskustelulle ja teemme organisaationne esimiesten tilanteeseen räätälöidyn tarjouksen juuri toivomistanne teemoista.

Työyhteisö-
valmennukset

Toteutamme valmennuksia myös kokonaisille työyhteisöille mm. seuraaviin teemoihin liittyen

▪ Muutoskyvykkyys
▪ Vastuullinen vaikuttajuus
▪ Tunneäly ja työmenestys

Varaa aika keskustelulle ja teemme räätälöidyn tarjouksen juuri toivomistanne teemoista.

Työyhteisö-
sovittelu

Työyhteisösovittelua voidaan käyttää tilanteessa, jossa kaksi tai useampi henkilöä tarvitsee ulkopuolista tukea päästäkseen konfliktoituneesta tilanteesta eteenpäin.

Sovittelija ei toimi erotuomarina tai ratkaisijana vaan sovinnon mahdollistajana. Kaikki osalliset ovat fasilitatiivisessa sovitteluprosessissa mukana ja sen ytimessä ovat yhteisen dialogin ja oppimisen tukeminen ja toisen ihmisen näkökulman ymmärtäminen.

Sovitteluprosessissa hyödynnetään sekä yksilö- että ryhmätapaamisia.

Mitä työyhteisösovittelu on?

”Sovittelu on vapaaehtoinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelu-menettelyn avulla löytämään molempia/kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelija ei ratkaise osapuolten ongelmaa vaan toimii sovinnon mahdollistajana (fasilitaattorina). Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset itse löytävät ratkaisun. Hän ei ole passiivinen vetäytyjä vaan aktiivinen kuuntelija. Sovittelija sallii myös tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan ja arvokeskustelun. Sovittelija ei tuomitse, mutta huolehtii kuitenkin siitä, että sopimus on osapuolille kohtuullinen. Sovittelu on tulevaisuuteen suuntautuvaa sosiaalista toimintaa, jolla aktiivisesti etsitään pysyviä myönteisiä ratkaisuja. Sovittelu on oppimisprosessi.”

– Suomen Sovittelufoorum

Inspiraatio-
puheenvuorot

Tarvitsetteko alustuksen, luennon tai inspiroivan ja herättevän puheenvuoron johonkin tilaisuuteenne?

Puheenvuorot rakennetaan siten, että niissä on mukana vuorovaikutuksellisia ja kokemuksellisia elementtejä. Ne voivat olla kestoltaan esim. 30 – 90 minuuttia.

Esimerkkejä inspiraatiopuheenvuorojen aihepiireistä / Sari

 • Itsetuntemus ja ihmistuntemus
 • Moninaisuuden johtaminen
 • Diversiteettiajattelu uudelle tasolle
 • Erilaisuuden hyödyntäminen tiimeissä ja työyhteisöissä
 • Valmentava johtaminen ja esimiestyö
 • Valmentava vuorovaikutus ja sparraava ote
 • Johtajan tunneäly (Emotional Intelligence)
 • Johtajan hyvinvointi (Emotional Health)
 • Johtajan kompastuskivet (Derailers)
 • Resilienssi eli henkilökohtainen muutoskyvykkyys

 

Esimerkkejä inspiraatiopuheenvuorojen aihepiireistä / Jim

 • Servant Leadership
 • Integrating your Intelligence
 • Importance of Presence
 • Spiritual Intelligence

Mentor-coaching-
ammatticoacheille

(ACC ja PCC)

Mentor-coaching tukee kehittymistäsi ammatticoachina ja on edellytys kansainväliselle coaching-sertifioinnille (ICF-sertifioinnit).

Sari tarjoaa mentor-coaching -tapaamisia ja prosesseja sertifointipolulla oleville ammatticoacheille ACC- että PCC-tasolla sekä sertifioinnin hankkimiseen että sen uusimiseen. 

Työskentelyn taustalla on oma pitkäaikainen kokemus niin coachina kuin coachien kouluttajana ja vahva halu toimia vertaissparraajana. Sari on saanut oman ACC-sertifointinsa vuonna 2009 ja PCC-sertifionnin 2012 (sittemmin uusittu 2015 ja 2018). Tällä hetkellä Sari osallistuu itse Master-tason mentor-coaching -prosessiin ja tavoittelee MCC-sertifointia.

Vuosina 2012-2016 Sari toimi kouluttajana Business Coaching Instituutin Certified Business Coach ja Certified Business Coach Master -ohjelmissa. Vuodesta 2018 lähtien Sari on ollut mukana Suomen Coaching Instituutin Certified Progress Coach -ohjelmissa vierailevana kouluttajana.

Avoimet koulutukset

Enneagrammi

Enneagrammi on kiehtova kartta, joka auttaa syventämään itsetuntemusta ja ihmistuntemusta. Se auttaa löytämään suuntia yksilölliseen kasvuun. Tiimien käytössä enneagrammi auttaa arvostamaan eri näkökulmia ja hahmottamaan tiimirooleja.

Sari ja Jim ovat sertifioituja enneagrammiohjaajia ja he toteuttavat räätälöityjä enneagrammivalmennuksia yksilö-, tiimi- ja työyhteisötasolla.

Sari toteuttaa avoimia enneagrammikoulutuksia yhdessä Suomen Coaching Instituutin Liisa Lehtosalo-Iskaniuksen kanssa. Syventävää enneagrammi-koulutusta varten on suomennettu Beatrice Chestnutin kirjanen: ”Enneagrammimallin vaistomuunnelmat – 27 persoonallisuustyyliä”

WholeBody Focusing

WholeBody Focusing on voimallinen kehotietoisuusmenetelmä, jonka ytimessä on läsnäolo. Läsnäoloa harjoitetaan sekä suhteessa itseen että myös vuorovaikutuksessa. Menetelmään tutustuminen avaa mielenkiintoisella tavalla kaikkea sitä potentiaalia, mikä meissä itsessämme ja yhteydessämme toisiin on. Se auttaa meitä kuulemaan paremmin intuitiviista viisauttamme.

Jim on sertifoitu WholeBody Focusing Coordinator (Master Trainer) ja Sari on sertifoitu WholeBody Focusing Trainer.

Jim ja Sari toteuttavat avoimia viikonloppukoulutuksia, jossa opitaan menetelmän perusteet (Journey to Wholeness – Introduction to WholeBody Focusing). Lisäksi ohjelmassa on vuoden mittainen WholeBody Focusing Practitioner -ohjelma, joka soveltuu erityisen hyvin ohjaustyön ammattilaisille (coachit, valmentajat, työnohjaajat, terapeutit). Ohjelman läpikäyneet johtajat ovat kertoneet saaneensa merkittävää apua omaan työhönsä.

Toteutamme tätä koulutusta myös yrityskohtaisina valmennuksina.

Imagine a leadership journey that lets you get to know yourself better and also connects you with a network of like-minded people across the globe…
Imagine a leadership journey that enables you to increase understanding of your impact on others and also creates opportunities for you to have an impact with others in making a difference in the world…
Imagine a leadership journey where you develop qualities and capabilities that support you in the future and also equip your business or organisation to support a future for others…
Imagine the opportunity to sit down as one of nine leaders with a Global Leadership Fellow for half a day each month to create this journey and…
You have… Your very own… Table of Ten
Tables of Ten
This Global Leadership Experience is created by Global Leadership Foundation and was launched in September 2017 in Australia. Now emerging through Global Leadership Foundations group of passionate Global Leadership Fellows in Europe, Asia and North America.

Global Leadership Foundation invites you to join a Table of Ten.
Read more
Previous
Next