Referenssit

Valmennus
johtajan tukena muutostilanteessa

”Sari valmensi minua rankan kevään 2020 aikana, kun olin kahden vaativan työn välissä (jopa puristuksissa) siirtyessäni Espoon kaupungin ylilääkärin tehtävästä asiantuntijaksi valtionhallintoon. Sarin ansiosta johtajan 100 viimeistä päivää ja virkamiehen 100 ensimmäistä päivää sai muodon ja järjestyksen sekä kirkkaan ytimen. Seuraajani puolestaan hallitusti siirretyn vallan ja vastuun. Itse sain oppia paljon itsestäni johtajana ja perehtyjänä sekä ennen kaikkea ihmeen hyvin säilyneen tasapainon ja hyvinvoinnin, kun osasin keskittyä olennaiseen arvojeni mukaisesti tekemistäni painottaen. Suosittelen kokeilemaan coachingia myös ”luopumisvaiheeseen” ja ennen kaikkea Saria siinä kumppaniksesi!”

Soila Karreinen, Ylilääkäri, Sosiaali- ja terveysministeriö

Pörssiyhtiön johtaja
kehitti johtamistaitojaan

“I had a pleasure to have Sari Ajanko as my coach during winter 2011-2012. Our aim was to develop my managerial skills and my role as a management team member. Sari challenged my routines and ways of thinking in a very skillful way. She encouraged me to use my personal traits in a more versatile way and also in a way that I have never even thought to be possible. As a result of our sessions I learned a lot of myself and I am able to utilize the findings and learnings in my everyday life. Furthermore, working with Sari was really energizing, inspiring and fun!”

Päivi Urkola, Vice President, Labour/ Industrial Relations, Fortum Oyj

Musiikkiopiston
koko työyhteisön coaching

”Sari ja Jim ovat yhdessä ja erikseen coachanneet työyhtyeisöämme musiikkiopisto Juvenaliassa ryhmä- ja yksilötasolla. He ovat valmentaneet tiimejä ja yksilöitä, toimineet työnohjaajina ja prosessien fasilitaattoreina. Sarin ja Jimin molempien omanlaisensa ja yhteinen työtapa ja läsnäolo ovat olleet merkittäviä tekijöitä työyhteisömme mukaansaamiseksi ja sitouttamiseksi kehitysprosessiin. Coacheina, työnohjaajina, valmentajina ja fasilitaattoreina Sari ja Jim ovat kokeneita, syväluotaavia, empaattisia, sitouttavia ja mukaansatempaavia.”

Tuuli Hamarila-Theakston, Apulaisrehtori/ Vice Principal,
Musiikkiopisto Juvenalia/Music Institute Juvenalia

Folk Finland
Coaching for the team

”Jim and Sari have made a real impact in our company Folk Finland. Our teams and leaders work better
together, and culture is strong. High recommendation.”

Tommi Laiho, Author, Columnist, Creator, Folk Finland Oy

Toimitusjohtaja kehitti ykslöllistä
johtamistapaa ja syvensi itsetuntemustaan

”Sari Ajanko valmensi minua johtamistaitojeni kehittämiseksi 2014 alkaen usean vuoden aikana, kun toimin toimitusjohtajana. Olin oivaltanut yksilöllisen johtamistavan tarpeellisuuden. Aloitimme ”yhteisen retken” itsetuntemuksen ja alaisteni vahvuuksien ja persoonallisuuden tuntemuksen kehittämisellä. Työkaluna oli mm. enneagrammiteoria ja siihen liittyvät yhdeksän peiliä. Jo tämä aloitusvaihe oli todella silmiä avartava ja meidän oli helppo saada luottamuksellinen keskusteluyhteys. Pian pääsinkin Sarin hyvien kysymysten kautta rakentamaan ajatusta uudesta johtamistavasta, joka perustui moninaisuuden johtamiseen kannustavalla ja osallistavalla tavalla. Eräs Sarin esittämä slogan jäi elävästi mieleeni: ”Jos haluat mennä nopeasti, niin mene yksin mutta jos haluat mennä pitkälle, niin mene yhdessä”. Valmennuskokemus oli upea ja käytännön johtamistilanteisiin erinomaisesti sovellettavissa. Sarin tapa valmentaa oli minulle todella sopiva. Sarilla oli erinomainen, valmentava ote ja kysymyksiini tuli vastakset Sarin vastakysymysten ja omien ajatusteni kautta. Sari siis laittoi minut itseni etsimään ratkaisuja erilaisiin johtamisen haasteisiin rohkaisevalla ja kannustavalla tavalla. Panostus valmennukseen oli varmasti sen arvoista ja voin hyvällä mielellä suositella Sarin coaching-palveluita muillekin johtamisroolissa toimiville!”

Seppo Lamminmäki, Toimitusjohtaja, Zujuva Management Oy

Professori akateemisen uransa
käännekohdassa

”Sari is a highly inspiring and intuitive coach, who quickly puts her finger on the key issues. She has a unique way of approaching the topics with methods that are not always self-evident, but which bring out many such thoughts/emotions/issues/topics that would not come up otherwise. I had a super time with her at a very important turning point of my career. I would warmly recommend her to anybody seeking change or development!”

Tuija Pulkkinen, Professor,  University of Michigan

Journey
to Wholeness

”Jim has been my teacher, mentor and coach for years. His ability to really see to the core of a person is amazing and really empowering. Working with Jim has taught a lot about myself as a person and professional. He has guided me to find my inner power by supporting me to accept and love myself fully. With his help, I have found courage to pursuit my dreams and be whole. I am grateful.”

Kati Järvinen, Talent development Lead, Wärtsilä Energy

Leadership
and personal

”I can absolutely recommend Jim as a leadership and personal coach. Clarity, new perspectives, human knowledge and wisdom – just a few topics he brought in. I’ve become more insightful and a better person, leader, father, and a husband. Time well spent. Thanks Jim!”

Marko Vuorensola, Co-founder, ECD, We are open ltd.

Johtoryhmä paransi
muutoskykyään ja vahvisti synergiaa

”Kulttuurin tulosyksikön johtoryhmä on viime vuoden työskennellyt Sari Ajangon kanssa ryhmän synergian ja muutoskyvykkyyden parantamiseksi. Muutoksessa eläminen ja johtaminen muuttuvassa ympäristössä ovat johtoryhmämme tärkeitä teemoja. Sari on alansa ammattilainen, moninaisuuden johtamisen asiantuntija ja työskentely hänen kanssaan on ollut erittäin hyödyllistä ja tuloksellista. Olemme oppineet paljon itsestämme, tiimidynamiikastamme ja muutoskyvykkyydestämme. Suosittelen mielelläni Sari Ajangon tiimivalmennusta.”

Susanna Tommila, Kulttuurijohtaja, Espoon kaupunki

Coaching
for a new CEO

”I chose Sari as my coach when I started as the MD of Edita Publishing Oy. As a coach, Sari is warm and encouraging. She listens with a sensitive ear and keeps her coachee steady on the development track to achieve the goal.

With her it’s easy to discuss different levels of developmental challenges that follow the leader’s daily life. One of her undeniable strengths is her in-depth understanding of diversity. The transition to a new company enables and always requires a new kind of development from oneself.

I gladly recommend Sari for your support! Thank you Sari! I am glad that we once met and our encounters in different contexts continue <3.”

Päivi Hietanen, Senior Partner and Advisor​, Systems Enlightenment Oy