Moninaisuuden johtaminen – ytimessä johtajan itsetuntemus -kirja

Tässä kirjassa tarkastellaan erilaisuutta perinteistä diversiteettikeskustelua laajemmin keskittyen sen syvimpään tasoon – persoonien erilaisuuteen. Näiden teemojen pohtimisesta voi hyötyä kuka tahansa, joka on kiinnostunut vaikuttamisesta ja erilaisten ihmisten kohtaamisesta. Olet sitten johtaja, esimies, henkilöstöalan ammattilainen, projektipäällikkö, tiiminvetäjä tai asiantuntija, joka haluaa vaikuttaa. Kirja sopii myös hyvin johtamista opiskeleville.

48,00 

Erilaisuuden sietämisestä moninaisuuden johtamiseen.

Mikä on se yksittäinen asia, joka eniten haastaa johtajia, tiimejä ja työyhteisöjä? Se on ihmisten erilaisuus, jota pyritään lähinnä sietämään tai jollain tavoin ratkaisemaan.

Tässä kirjassa tarkastellaan erilaisuutta perinteistä diversiteettikeskustelua laajemmin keskittyen sen syvimpään tasoon – persoonien erilaisuuteen. Siinä missä erilaisuus voi aiheuttaa ongelmia, moninaisuus auttaa ratkaisemaan niitä. Moninaisuus haastaa ja auttaa saamaan aikaan enemmän – monipuolisemmin, luovemmin ja kestävämmin. Siihen liittyvää tietoisuutta ja arvostusta voidaan lisätä. Sitä voidaan ja tulee tietoisesti johtaa.

Kirjan osassa 1 hypätään suoraan käsitteisiin moninaisuus ja moninaisuuden johtaminen sekä tarkastellaan johtamista kaikkineen ihmistuntemuksen näkökulmasta. Kaiken johtamisen ytimessä on johtajan itsetuntemus. Osassa 2 tarkastellaankin käsitettä itsetuntemus ja sen merkitystä johtamisessa.

Moninaisuuden johtaminen lisää tuloksia ja hyvinvointia ja on avain kestävään menestykseen.